Fm 200 Söndürme Sistemi

Sabit nozulların kullanıldığı gaz dağıtımı tesisatının tasarlandığı Fm 200 Söndürme Sistemi HFC 227 ea gazını kullanır. Sistemin tasarımında TS EN 15004- 5 standartları baz alınır. Bu sistemin tadilatları, bakımı, testleri ve kurulumu yangın söndürme alanında yetkili olan kişiler tarafından yapılmalıdır.

FM 200 Söndürme Sistemi Özellikleri
Bu sistem ile tüm temel yangın sınıfları korunur. Ayrıca yalıtkan ve temiz olan sistem, oldukça güvenlidir. Sistemin kaynama noktası -15,6 C olmaktadır. Bu şekilde normal ortam sıcaklığında kapalı alanlarda hacim koruma adına oldukça kullanışlıdır. Sistem tasarım aşamasında standartlarına uygunluk sağlanır ise zararsız kullanımlar elde edilir.

Fm200 Söndürme Sistemi Yangın Söndürme
Yangınların söndürülmesinde Fm200 Söndürme Sistemi hem fiziksel hem de kimyasal olarak söndürme işlemi yapar. Sistem içerisindeki gaz ilk olarak ortam içerisinde yer alan ısı kapasitesini yanma oluşamayacak noktaya indirir. Genel olarak söndürme teorik ısı kapasite değerinin altında oluşur. Bunun temel nedeni ise FM200 gazı yanma işlemine yardımcı olan serbest radikalleri yok etmesidir. Bu sistemde söndürme yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı kriterler bulunuyor. Bunlar arasında;

* Gaz miktarına göre hesaplamaların yapılması

* Borulama hidrolik hesap programında doğrulanmış projelere göre uygulanması

* Basınç sınıfına uygun fittings ve boru kullanılması

* İşin ehli kişiler tarafından montajının yapılması

* Boru hattının sızdırmaz olması

* Odanın sızdırmaz olması

* Yapılacak işlerin uzman kişiler tarafından kontrol edilmesi ve onaylanması çok önemlidir. Sistemin verimli ve güvenli bir şekilde kullanılması için tasarım aşamasından kullanımına kadar her aşamada uzman kişiler tarafından takibinin yapılması gereklidir.

Fm 200 Söndürme Sistemi Kullanım Alanları
Kullanım alanlarında insan bulunup bulunmaması, mahali sızdırmaz olması, elektrik yalıtımı gerekliliği gibi durumlar göz önüne alınmalıdır. Uzman kişiler tarafından kullanılması gereken bu sistem; Banka kasaları, arşiv odaları, kütüphaneler, bilgi işlem odaları, Tranfo ve şalt odaları, kontrol odaları, test labratuvarları, bilgisayar ve kontrol odaları, yanıcı parlayıcı sıvıların bulunduğu depolar, kayıt depoları, elektrik kabinleri, elektrik kesici odaları gibi alanlarda kullanılabilir.

Fm 200 Söndürme Sistem Tasarımı
Sistem tasarımlarında ilk olarak yapılacak iş tüm yangın söndürme sistemi tasarımlarının olduğu tehlike sınıflarını belirlemek olacaktır. 3 tehlike sınıfı bulunan Fm 200 Söndürme Sistemi içerisindeki bu sınıflar başlıklar halinde şu şekilde sıralanabilir:

* TS EN 15004-4 standartlarında B sınıfı

* Yüzey A sınıfı

* Yüksek tehlike A sınıfı

Bu sınıflara ait minimum tasarım konsantrasyonları belirli bir hacim için söndürücü gaz miktarları hesaplanarak kullanılmalıdır. Belirlenen standartlara göre tasarımlar yapıldığında insanlar üzerinden herhangi toksik etkiler bulunmuyor.

error: Kurnaz Seni :)))