Yangın Danışmanı

Yangın danışmanları , binaların yangın açısından güvenli olmaları için, henüz daha proje aşamasında alternatif öneriler sunan ve binanın ruhsatı alınana kadar bütün yangın ve mekanik projeleri takip edip yaptıran kişilerdir. Yangın danışmanı olacak kişilerin mutlaka yangın ve acil durum deneyimi olması gerekir, yangın danışmanlığı yapacak ekibimiz bu kişilerden oluşmaktadır.

Yangın danışmanları bir yandan, yeni yapılacak mimari projelerin tasarımının ilgili Yönetmeliğe uygun olmasını sağlarken, diğer yandan da geçmişte yapılan binaların ve tesislerin Yönetmelik’e uygun hale getirilmesi için hizmet verirler. Projenin sadece mimari açıdan değil; elektrik, mekanik açıdan da projeleri inceleyerek yangın güvenliğinin oluşması için öneri sunarlar. Alınacak her türlü tedbirin ve oluşturulacak yangın sisteminin ulusal- uluslar arası standartlara uygun olması gereklidir. Olağandışı, yenilikçi bina tasarımlarında standart yangın güvenliği tasarım kılavuzları yeterli gelmeyebilir. Yangın anında ilk müdahalenin yapılabilmesi ve yangının geniş bir alana yayılmasının önlenmesi çok önemlidir.

Yangın danışmanı duman kontrolü, otomatik söndürme sistemleri ile ilgili optimum çözümler belirleyerek; yangın sistemlerinin işletim ve bakım maliyetlerinin optimizasyonunu sağlayacaktır. Sunumu yapılacak önerinin fayda-maliyet açısından dengesi sorgulanmalıdır.

Yangın danışmanlarının yangın sınıfları ve söndürülmesi esasları ile ilgili derin bir bilgisi olması gereklidir. Ayrıca yangın ile ilgili deneyimlerinin olması önemli bir husustur. Yangın danışmanlarının ayrıca bina dış yüzeyinde, bina çatısında ve bina içinde kullanılan malzemelerin yanıcılık sınıflarını, ısı yalıtımlarını bilmesi, farklı yanıcılık sınıfına ait malzemelerin bir arada kullanılmasıyla ilgili entegrasyon kurabilmesi ve yol göstermesi gereklidir.

Yangın danışmanı deneyimlediği yangın tecrübelerinden hareketle farklı yangın senaryoları yazarak, binaların yangın sistemi tasarımını yapabilecektir.

Yangın Danışmanlığı Nedir ?

Yangın danışmanlığı, yapılacak yangın sisteminin NFPI 13, NFPI 20, NFPI 72, NFPI 92, TSE’ne uygun olması gereklidir. Binada kullanılan yapı malzemelerinin, bina dışı kaplama malzemelerinin özelliklerinin tespit edilmesi öncelikli konular arasındadır.

Yangın danışmanlığı öncelikle bina içindeki acil aydınlatma ve yönlendirme armatürlerinin kontrolünü sağlayarak binanın elektrik sistemleri testinin olumlu olmasını sağlayacaktır.

Bir binanın duman kontrolünün sağlanması için, binada ve ortak alanlarda tesis edilecek sistemin kullanım amacına uygun olması gereklidir. Dumanın kolaylıkla tahliye edilebilmesi için duman kapakları ve fan kapasitelerinin hesaplanarak binaya yerleştirilmesi gereklidir. Duman kontrol cihazlarının elektrik beslemelerinin sürekli olması gerekir. Duman ve yangın damperlerinin konumlanacağı yerlerin belirlenmesi, damper özelliklerinin tespiti işinde yangın danışmanı aktif rol üstlenmektedir.

Binadaki söndürme sistemlerinin tesis edilmesinde çok fazla parametre kontrol altında olmalıdır. Yangın pompalarının kapasiteleri, özellikleri, yangın suyu deposunun kapasitesi, yangın dolaplarının tipi ve bina içindeki konumlarının tespiti, sprinkler sistemi gerekliliğinin sorgulanması, hazırlanacak sprinkler sistemi projesinin uygunluğunun testi, hidrant sistemine olan ihtiyacın değerlendirilmesi konuları yangın danışmanının sorumluluğundadır. Yangın danışmanlığı hizmetimiz yangın danışmanımız tarafından veriliyor.

Bina henüz proje aşamasındayken yapısal yangın güvenliği açısından çok farklı hususunu yangın danışmanı
değerlendirecektir. Öncelikle değerlendirilmesi gereken husus, binadaki insan sayısı dikkate alınarak çıkış sayılarının ve yerlerinin belirlenmesi konusudur. Acil aydınlatma armatürleri ve binadaki yerlerinin belirlenmesi önemli bir konudur. Yangın merdiveni ve kapılarının yönetmeliklere uygun olması gerekmektedir. Ayrıca çıkış hollerinin yangına dayanımının yönetmelikte belirlenen süreyi karşılaması sağlanmalıdır.

Binaların otopark, kazan dairesi, asansör vb. bölümleri için özel önleyici tedbirler alınması gereklidir. Binadaki yangın bölgelerinin belirlenmesi, çıkış mesafesi genişliklerinin tespiti gereklidir. Acil durumlarda siren, anons, uyarı, duyuru sistemlerinin kullanıma hazır olması için sistemlerin teknik özelliklerinin belirli periyotlarda kontrol edilmesi gereklidir. Binada parotener, topraklama kablolarının rutin olarak kontrolü gereklidir.

Yangın danışmanının üzerinde çalışacağı diğer konular ise şunlardır: Asansörlerin, enerji kablolarının, acil durum elektrik panolarının, dedektör ve ihbar butonlarının özellikleridir. Başarı Mühendislik Yangın Danışmanı firması olarak daima insan can güvenliğini düşünerek ve ön planda hizmet vermekteyiz. Yangın danışmanlığı hizmetini bütün Türkiye ye vermekteyiz.

Yangın Danışmanlığı

Yangın danışmanlığı firması size bütün yangın senaryosunu, yangından korunmanın yollarını anlatır, öğretir ve sizi yangından korur. Yangının ne zaman nerde çıkacağı ve ne kadar alanı etkileyip ne tür kayıplara sebep olacağı asla önceden kestirilemez. Bu nedenle en baştan önlem almak şarttır. Binalarda yangın anında müdahaleyi kolaylaştırıcı ekipmanlar bulundurulur ancak, can kayıplarının önüne geçmek için öncelikle yangın merdivenine ihtiyaç vardır.

Yangın Danışmanı, can ve mal üzerindeki herhangi bir riskin derinlemesine analizini sunar ve uyumlu olması için gerekli tavsiyelerde bulunur.

Yangın riski değerlendirmeleri faydalıdır çünkü kiracılara, bina sahiplerine ve bina sakinlerine bir binadaki farklı risk seviyeleri ve bu sorunları ele almak için gereken eylemler hakkında rehberlik sağlar. Bunu yaparak, işletme sahipleri / sorumlu kişi, binanın yangın yönetmeliğine uyumlu olmasını ve düzenleyici makamlar tarafından daha fazla yaptırım eylemi riskinin azalmasını sağlayacaktır.

Yangın Senaryosu

Yangın güvenliği konusunda, can ve mal kaybını en aza indirmek için yangın senaryosu oluşturulurken kullanılan birkaç bileşen vardır. Bu bileşenler şunlardır:

Önleme
İletişim
Kaçış
Muhafaza
Söndürmek

Senaryo aşamasında uzmanlarımız, bir seviyede yangından korunma sağlayan pasif yapısal koruma noktaları dahil edebilir . Senaryo dahilinde, bireylerin dumana veya ısıya yenik düşmeden güvenli bir yere ulaşmasını sağlayacak kaçış yolları tasarlanır.

Yangın Güvenliği Yönetim Denetimleri

Yangın güvenliği yönetimi, mülkleri, canları, çevreyi ve işyerini korumaya yardımcı olduğu için önemlidir. Yangınlar mülk üzerinde uzun süreli, olumsuz bir etkiye sahip olabilir ve bir şirketin itibarını, sigorta maliyetlerini ve karlılığını etkileyebilir.

Bununla birlikte, bir yangın güvenliği şirketinin hizmetlerinden yararlanmayı seçen işletme sahipleri, müşterilerin yangın güvenliğini sağlama konusunda en iyi kararları verirken riskleri yönetmede daha proaktif olmalarına yardımcı olmak üzere eğitilmiş yangın danışmanlarından oluşan bir ekibe erişebilecek.

Yangın Güvenliği Yönetim Planları ve Sistemleri

Bir yangın yönetim sistemi, yangın güvenliği yönetimi için ayrıntılı bir plandan oluşur. Bir sahip / sorumlu kişinin ihtiyaç duyacağı tüm belgeleri tek bir yerde birleştirir. Yangın yönetimi için bir sistem şunları içerebilir:

Bir tahliye planı
Duman ve yangını kontrol etme stratejisi
Yangından korunma stratejisi
Binada yangınla mücadele stratejisi

Şirketimiz, bina sakinlerinin güvende kalmasını ve yangın risklerinin azaltılmasını sağlamak için uygun prosedürleri tasarlayabilir ve planlayabilir. Bir binada eksiksiz bir yangın yönetim sistemi bulunduğunda, sorumlu kişi / mal sahibi, binanın uyumlu olduğundan ve bir yangın durumunda varlıkların ve canların kurtarılacağından emin olabilir.

Yangın Stratejisi Raporları

Her işletme ve ticari yapının bir yangın stratejisi olması gerekir. Bina yanıyorsa, halkın ve bina sakinlerinin güvende olduğundan emin olmak işletme sahibinin sorumluluğundadır.

İnsanların ve mülkün korunduğundan emin olmanın en etkili yolu, yerinde bir yangın stratejisine sahip olmaktır. Bir yangın strateji raporu bir belge olduğunu bir yangın başladığında eğer herkesin güvende kalabilir ve aynı zamanda nasıl iletişim yangın ve kurtarma hizmetleri ve ayrıca nasıl yangın söndürme cihazı kullanma için yangın çıkar ilişkin bilgileri içerir nasıl ayrıntıları.

Şirketimiz bu önemli raporları, tahliye sırasında kullanılabilecek prosedürlerle birlikte zamanında teslim edebilir. Raporlar, binadaki yangın güvenliği özelliklerini daha ayrıntılı olarak ele alacaktır. İlk defa yerel itfaiye ve kurtarma yetkilileri tarafından onaylanacak bir yangın stratejisi raporu oluşturduğumuzdan emin olacağız.

Kaçış Yolları / Tahliye Planları ve Prosedürleri

Yangın tahliye prosedürü, bir yangın alarmı veya yangın durumunda binada oturanların izlemesi gereken önemli talimatları içerir. Resmi olarak yazılmış tüm yangın tahliye planları, yangın yönetmeliğine uygun olmalıdır.

Sizler için yıllara dayanan tecrübemizi kullanarak yapıyı değerlendirecek ve engelli olanlar için özel tahliye planları içeren bir yangın tahliye planı oluşturacağız. Bulgularımızı belirlenen personele açıklayacağız ve bulguların ayrıntılı bir raporunu sunacağız.

Tecrübeli bir yangın güvenliği şirketi olarak, müşterilerimize geniş bir yangın mühendisliği hizmetleri yelpazesi sunma yetkisine sahibiz. Bu hizmetlerle, müşterilerimiz inşaat ve tasarım aşamalarında yasal onay almaya daha iyi hazırlanırlar.

Bunu şu şekilde başarabiliriz:

Fizibilite çalışmaları sağlamak
Yangın güvenliği stratejileri sunmak
Gelişmiş yangın güvenliği tasarımı sunar
Yangın stratejisi için ayrıntılı tasarımlar sunun

Uzmanlardan oluşan ekibimiz, İngiltere genelinde bina güvenliğini sağlama konusunda yılların deneyimine sahiptir. Müşterilerimize yangın güvenliğinin her yönünün hem uygunluk hem de sağlık açısından dikkate alındığına dair güvence sunuyoruz.

error: Kurnaz Seni :)))