Yangın Senaryosu

İnsanların başına dönem dönem hiç istemedikleri sorunlar gelebiliyor ve bu durumlarda her zaman bir plan yapılamasa da yine de ortak yaşanan alanlarda kimi durumlara karşı planların gerçekleştirilmesi gerekiyor. İş de bunlardan bir tanesi de hiç istenen bir durum olmasa da yangın senaryosu gibi planlardır.

Yangın Senaryosu Nedir?
Bilmeyenler, konuya yabancı olanlar için yangın senaryosu nedir sorusunun yanıtını vermek gerekir ise ister evler, ister işyerleri olsun nerede olduğu fark etmeksizin ortaya çıkan yangın durumlarda aşağıda yazılar nedenlere istinaden yapılan yazılı metinlerdir. Yapılan yangın senaryoları yılda iki kez yenilenmelidir. Tamamen izafi olan bir durumdur.

Yangın senaryoları ilgili Yangın Yönetmeliği çerçevesinde yapılır. Bu senaryosu bu alanda hizmet veren danışmanlar ya da mühendisler ile eğer bu bir işletme ise teknik müdür gerçekleştirir.

Yangın Senaryosu Neden Yapılır?

Yangın senaryosu yapılmasının başlıca nedenleri aşağıda ifade edildiği gibidir:

l Yangının ortaya çıkması durumunda insanlara hiçbir zarar gelmeden ilgili ortamdan kurtarılmalarının sağlanması
l Çevreye gelebilecek zararların minimuma indirgenmesi ve hatta hiç zarar görmemesinin sağlanması
l Yangın yaşanan yapının yangından en az hasarla atlatılmasının sağlanması
l Yine buna paralel olarak yangın sonrasında binanın eski haline en kısa zamanda dönmesinin sağlanması
l Fiziksel olarak ele alındığında elektrik, işletme ve mekanik birimlerinin koordinasyonlu olarak ortak iş yapabilmesi kapasitesinin geliştirilmesi ve tüm bunlara istinaden yangının en otomatik ve problemsiz bir biçimde halledilmesinin sağlanmasıdır.

Yangın Senaryosu Adım Adım Aşamaları Adım adım yangın senaryosu aşamaları şu şekildedir:

l Planın yapılması
l Yapım aşaması
l Testler
l İşletmeye alınması
l Bakımın gerçekleştirilmesi
l Denetimin yapılması biçiminde gerçekleşir

Planlama İçinde Yapılacak Olanlar

l İlgili yapı için yangın zonlaması
l Tahliye ve kaçış yollarının belirlenmesi
l Elektrik projesinin gerçekleştirilmesi
l Mekanik projesinin gerçekleştirilmesi
l Binanın işletme şema ve planlarının yapılması

Burada hemen şunu ifade etmek gerekir ise yangın senaryosu her bir bina için farklıdır. Bir senaryo diğerine hiçbir biçimde uygulanamaz ve aynı biçimde uygulanamaz. Yangın senaryosunun yapılmasının genel anlamda en önemli faydası binayı genel olarak gözden geçirmek ve eksik yönlerini görebilmektir.

Zonlama kavramı hakkında da bilgi vermek gerekir ise zonlama, ilgili standartların öngördüğü biçimde binada mevcut kapı, duvar tavanın yangına dayanıklılık gösterebilmesi ve yangının başka yerlere geçişinin önlenmesidir ki yangın senaryosunun en önemli adımlarından bir tanesi de budur.

Örnek Bir Yangın Senaryosu

Şimdi olaya netlik kazandırmak için orta ölçekte bir otel için yangın senaryosu örneği vermek gerekir ise şu şekilde bir örneklem yapılabilir. Tüm bu işlemler bir ekip işidir ve doğru bir koordinasyon ile yapılmalıdır. Aksi halde istenen sonuç alınmayacaktır.

l Yangına dair bilgilendirme yapılması.
l Alarm sisteminin devreye girmesinin sağlanması.
l Elektrik devrelerinin kapatılması burada hem aydınlatma, hem de güç sistemlerinin devre dışı bırakılması gerekir.
l Asansörlerin kapatılması ki yangın sırasında asansör kullanımı son derece risklidir.
l Bina içinde doğal gaz sistemi varsa devre dışı bırakılmalıdır.
l Tüm geçiş yollarının açık olduğundan emin olunması.
l Havalandırma sisteminin çalışmasının sağlanması.
l Duman tahliye sisteminin devreye alınması.
l Söndürme işlemine ilk anda yangın tüpleri ile başlanması ve diğer yangın söndürme ekipmanlarının da zaman kaybetmeden kullanılması. Başarı Mühendislik yangın güvenlik sistemleri firmasından destek alın. 0216 621 98 42