Yangın Eğitimi

Çeşitli hizmetleri sunmakta olan binaların yangından korunması için yönetmeliğe uygun olarak harekete geçilmektedir. Bu kapsamda bina içerisinde ve çeşitli kuruluşlarda görevli olan personellere eğitimler verilmektedir. Olası bir yangın esnasında hasarların en aza indirilmesinin amaçlandığı bu eğitimlerde işletmelerin veya kurumların bakım ve kullanımında nelere dikkat edileceğine değinilmektedir. Yangınların çıkmaması adına hangi önlemlerin alınabileceği ve yangın esnasında tahliyelerin nasıl yapılacağı bu eğitimler sayesinde netleştirilmektedir.

Bu kapsamda gerçekleştirilen yangın eğitimlerine katılacak olan görevliler bina içerisinde çeşitli mercilerde çalışan personellerden oluşmaktadır. Temel yangın eğitiminin ardından katılımcılara 1. seviyeden sertifika verilmektedir.

Yangın Eğitimi Kapsamı Nedir?
Yanıcı maddelerle ilgili kapsamlı bilgilerin aktarıldığı bu eğitimlerde yanma çeşitlerine ve yangınların sınıflandırılmasına değinilmektedir. Hangi sebeplerle çıkabileceği ve bu duruma neden olabilecek etkenler üzerinde tedbirlere değinilmektedir. Yangın yerinde hangi tehlikelerin oluşabileceği, yangınların nasıl önlenebileceği ve yangın söndürme sistemlerinin özellikleri bu eğitimler sayesinde aktarılmaktadır. Otomatik olarak yangının algılanmasını sağlayan ve söndürme sistemlerinin devreye girmesine olanak veren donanımlar hakkında bilgilendirici çalışmalar gerçekleştirilmektedir. İnsanların davranışlarına değinilen yangın eğitimlerinin kapsamına bakıldığında farkındalığı artırabilecek noktalara temas edilmektedir. İlkyardım, yangınla mücadele, yanma ve yangın bilgisi üzerine önemli konuların ele alındığı yangın eğitimlerinde ayrıca yasal mevzuatlar hakkında bilgiler de verilmektedir.

Yangın Eğitimi Sonrasında Hangi Avantajlar Vardır?
Temel yangın eğitimini almış olan personellerin hangi kazanımlara sahip olacağını belirtebiliriz. Yanma ve yangın üzerine önemli bilgileri elde edecek olan bu kişiler, yangına nelerin sebep olacağını net biçimde görebilecektir. Ayrıca yangının algılanması ve sabit söndürme sistemlerinin aktifleşmesine dair detaylı bilgileri elde edebilecektir. Yangın türleri, söndürme malzemeleri ve acil müdahale yöntemleri hakkında en iyi sonuçları elde edebilecektir. Kimlerden nasıl yardım alabileceğini, basit yangın güvenlik tedbirlerini ve kaçış yollarından güvenli tahliyelerin gerçekleştirilmesini bu sayede sağlayabilecektir. Yönetmelik çerçevesinde tahliye ekibinin eğitimli olması yangın afetinde ciddi zararların alınmasını engellemektedir.


Acil durumlarda ne yapması gerektiğine dair bilgilendirilecek olan ekipler ile tüm detaylar paylaşılmalıdır. En ufak bir kusurlu davranışın çok sayıda insanın hayatına maal olabileceğinden, son derece dikkatli hareket edilmelidir. İnsan sağlığını olumsuz etkileyebilecek bu tehlikelerle karşılaşılması durumunda nasıl davranılması gerektiğinin bilinmesi önemlidir. Müdahale ekiplerinin amaçlarına değinilecek olan bu eğitimlerde tatbikat uygulamalarına özen gösterilmektedir. Böylece acil durumlarda gerçekleştirilecek olan uygulamalarla ilgili planlamalar da tamamlanmaktadır.

Pratikte yangın söndürme ekipmanlarının tanıtılmasına özen gösterilen eğitimlerde kullanımlar da gerçekleştirilmektedir. Böylelikle yangınla mücadele ederken söndürme uygulamalarına dair önemli adımlar atılmaktadır.

 

Yangın Eğitimi Süreleri Nedir?
Teorik olarak gerçekleştirilecek olan eğitimler için belirlenen süre 4 saattir. Tehlike sınıflarına göre ayrılan işletmelerde arama, kurtarma, tahliye ve mücadele gibi pek çok konuların ele alındığını söylemek mümkündür. Uygun donanımlara sahip olan ve özel eğitimli olması gereken en az bir elemanın görevlendirilmesi sağlanmaktadır. Bu sayede eğitim alacak olan kişiler belirlenmekte olup, yangın tedbirleri, yangın esnasında veya sonrasında dikkat edilmesi gereken konular netleştirilmektedir. Olası yangın durumlarında nelerin yapılması gerektiğinin bilinmesi amacıyla gerçekleştirilen eğitimler sayesinde daha bilinçli hale gelinmektedir. İşletmelerin büyüklüğü ve niteliği ne olursa olsun önem verilen hususlar arasında yer almaktadır.