Yangın Merdivenlerinin Önemi 

Yangın Merdivenlerinin Önemi

Yangın merdiveni yangınların çıkış esnalarında korunmayla ilgili alınması gereken önlemler arasında büyük önem taşıyan tedbirlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Binaların  belirli bölümlerini yada  tamamını saran yangın çıkışlarında yangın kapılardan kaçış imkanı bulunan yangın Merdivenlerinin birçoğu bugüne kadar çoğu insanın hayatını kurtarmıştır. Yeni inşa edilen binalarda belirli yüksekliğe sahip ve tasarıma sahip olan  binalara yangın Merdivenlerinin yapılmasının zorunlu olduğu yangın yönetmeliği maddelerin de belirtilmektedir.

Yangın Merdivenleri Yönetmeliği Hakkında

Standart yangın çıkışları ve kapısı özelliklerine sahip olan yapılarda; yangın merdivenleri birçoğu  yapı planına dahil edilir. Çelik yahut demirden yapılan ve de  yapıların  dışında bulunan yangın merdivenleri TSE yangın merdiveni belgesi standartlarına uygun olabilmek  için kullanılmaktadır. Yangın merdivenleri yönetmeliğine göre  yapılacak olan  yangın merdivenleri  için bazı faktörler mevcuttur. Bu faktörler binanın  kullanım amaçları  yangın merdivenlerini çeşitlendirmesidir. Bu faktörler ayrıca  yangın merdivenlerinin yönetmelikler kapsamında  standartları nasıl değiştirdiğini inceleyelim.

Yangın merdivenleri yönetmeliği, standartlarını etkileyen en önemli  özellik  yangın Merdivenlerinin çeşitleridir. Yangın merdivenleri dairesel ve de  z tipi olmak üzere iki farklı tasarım olarak üretilmektedir. Buna ek olarak Düz kollu yangın merdiveni de bulunmaktadır.

Yangın merdivenleri  yönetmeliği,  binaların kullanım şekline ve de  yangın merdiveni çeşitliliğine  göre değişiklik gösterse de zaman zaman tehlike sınıflarına göre de değişiklik göstermektedir.

Yapıların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliği kapsamında yapılan tüm  düzenlemelerin yanı sıra, tüm bina  sahiplerinin de Yangın Merdiveni Yönetmeliği  gereksinimlerini bilmesi ve dikkat etmesi gerekmektedir. Hemen hemen her yıl içerisinde bina kanununa ek düzenlemelerin yapılması söz konusudur. Bu kapsamda da firmamız bünyesinde yer alan profesyonel personelimiz ile düzenli takipte bulunduğu yönetmelik hakkında tüm değişikliklere dikkat edilmektedir.

Ayrıca firmamız tarafından yapılan yangın merdivenleri, yangın merdiveni yönetmeliği 2021 şartlarına göre  birebir şekilde  uygun yapılmaktadır. Böylelikle de olası  denetimlerde ve olası yangın durumlarında zararların ortaya çıkışı  engellemektedir.

İş güvenliği ve işçi sağlığı kuralları gereğince , yapıların yangından korunması yönetmeliği kapsamında yapı denetim kanunu dahil  tüm mevzuatlar da bulunan yangın merdivenleri  zorunluluğu yasal açıdan sürekli denetim altında tutulmaktadır.

Yangın Merdiveni Fiyatları

Yangın Merdivenlerinin  görünümleri binaların estetik şeklini  bozmayacak biçimde  imal edilmesi çok önemli bir noktadır. Bu aşamada da   bu şartların göz önüne alınmadan üretim yapılması farklı sonuçları ortaya çıkartır. Bu nedenle de; yangın merdiveni imalatı esnasında ürünlerin kalite düzeyi ve proje tasarımı fiyatlarda farklılığı doğurmaktadır.