İtfaiye Yangın Raporu Nereden Alınır

İtfaiye raporu bir diğer deyişle yangın raporu olarak da adlandırılır. Apartman ve yapıların itfaiye faaliyetlerini eksiksiz yerine getirebilmeleri için zorunlu olarak yangın raporu çıkarmak durumundadırlar. Gerekli faaliyetleri yerine getirebilecek hususlara sahip olan bina ve yapılara itfaiye raporunu çıkarabileceğine dair uygunluk bildirisi verilmektedir. Bu süreçte gerekli olan denetim ve tetkiklerin ardından yapıların, raporu sahiplenebileceği bilinmektedir. Yangın raporuna sahip olabilecek ve gerekli tetkiklerin yerine getirilmiş olduğu bilinen binalara dair maddeler, yapıların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğinden bulunabilir. Bu yönetmelikte birden fazla ayrıntı yer almaktadır. Binanın şeklinden, ne için kullanıldığına kadar her çeşit faktöre göre ayarlamaları ve gerekli zorunlulukları kapsamaktadır. Bilmemiz gereken bir diğer nokta ise, müracaatı kimlerin yapabileceğine dairdir; müracaat bir şirket adına olacak ise şirketin yetkili kişisi veya noterden vekaleti olan kişiler yapabilir. Müracaat bireysel olarak yapılacak ise, kişinin kendisi veya yine noterden vekaleti olan şahıs ya da şahıslarca yapılabilir.

Müracaat yapıldıktan sonraki adımların işleyişi ise, müracaatı yapanlara verilen programa istinaden söylenilen tarihte ziyaret edilir. Ziyaret eden kişi veya kuruluşların yapılması gerekli olan incelemeleri gerçekleştirerek itfaiye uygunluk raporunu iki kopya olarak hazırlar, bu rapor imzalanır ve onay verilmesi için onay makamına takdim edilir, tüm bu işlemler yerine getirildikten sonra, yapılması zorunlu olan ayarlamaların süresi için 30 (otuz) gün mühlet verilir. Bu süreçte söylenilen ve zorunlu olan ayarlamaların yapılmaması takdirinde müracaat reddedilir.

İtfaiye Raporu / Yangın Raporu Ücreti

Firmaların detaylı olarak düzenlediği çalışmalar her devrede belli bir fiyata tâbi tutulur. Hizmet boyutunda alınan bu fiyatlandırma, yılın tamamı esas alınarak ya da dönemsel olarak çeşitli fiyat listelerine sahip olur. Baskın olarak ekonomik yapının göz önünde bulundurduğu değişim önergeleri ile yeni listeler hazırlanır ve her devrede il ve ilçelerin belediyelerine takdim edilir. Belediyelerin uygun bulmasının ardından ise sonrasında gelen onay tarihine dek, mevcut fiyatların yürürlükte olması söz konusudur. Öncesinde belirlenen ve uygun görülen fiyat, bir yıl boyunca geçerli olur. Standart ücretler dışında hiçbir ek masraf ücreti istenilemez.

İtfaiye Raporu/ Yangın Raporu Alınırken Gerekli Olan Belgeler

Her bina veya yapının yangına uygun olup olmadığı, ilgili birimler sayesinde yapılan belirlemeler ile tespit edilmektedir. Bu işlemin zorunlu olmasından dolayı ise tüm binaların gerekli olan belgeleri hazırlayarak rapor için göndermesi gerekmektedir. Bulunan belgelerinin hepsinin tek tek orijinal olması çok önemlidir.

Müracaatı bir şirket yapmış ise;

l
Yapının uygun olduğuna dair onay belgesi.
l  İskan Belgesi
l Sorumlu kişilere ait imza genelgesi.

Müracaat işlemi bireysel olarak yapılıyor ise;

l Yapının uygun olduğuna dair onay belgesi,
l İskan Belgesi,
l Vekâletname
Denetleme için büyük önem taşıyan bu dokümanlar eksik olduğu takdirde süreç askıya alınmaktadır ve tüm evrakların tam olması beklenmektedir.