Yangın Danışmanı

Yangın Danışmanının Yararı Nedir?
Yangın danışmanları , binaların yangın açısından güvenli olmaları için, henüz daha proje aşamasında alternatif öneriler sunan kişilerdir. Yangın danışmanı olacak kişilerin mutlaka yangın ve acil durum deneyimi olması gerekir, yangın danışmanlığı yapacak ekibimiz bu kişilerden oluşmaktadır.

Yangın danışmanları bir yandan, yeni yapılacak mimari projelerin tasarımının ilgili Yönetmeliğe uygun olmasını sağlarken, diğer yandan da geçmişte yapılan binaların ve tesislerin Yönetmelik’e uygun hale getirilmesi için hizmet verirler. Projenin sadece mimari açıdan değil; elektrik, mekanik açıdan da projeleri inceleyerek yangın güvenliğinin oluşması için öneri sunarlar. Alınacak her türlü tedbirin ve oluşturulacak yangın sisteminin ulusal- uluslar arası standartlara uygun olması gereklidir. Olağandışı, yenilikçi bina tasarımlarında standart yangın güvenliği tasarım kılavuzları yeterli gelmeyebilir. Yangın anında ilk müdahalenin yapılabilmesi ve yangının geniş bir alana yayılmasının önlenmesi çok önemlidir.

Yangın danışmanı duman kontrolü, otomatik söndürme sistemleri ile ilgili optimum çözümler belirleyerek; yangın sistemlerinin işletim ve bakım maliyetlerinin optimizasyonunu sağlayacaktır. Sunumu yapılacak önerinin fayda-maliyet açısından dengesi sorgulanmalıdır.

Yangın danışmanlarının yangın sınıfları ve söndürülmesi esasları ile ilgili derin bir bilgisi olması gereklidir. Ayrıca yangın ile ilgili deneyimlerinin olması önemli bir husustur. Yangın danışmanlarının ayrıca bina dış yüzeyinde, bina çatısında ve bina içinde kullanılan malzemelerin yanıcılık sınıflarını, ısı yalıtımlarını bilmesi, farklı yanıcılık sınıfına ait malzemelerin bir arada kullanılmasıyla ilgili entegrasyon kurabilmesi ve yol göstermesi gereklidir.

Yangın danışmanı deneyimlediği yangın tecrübelerinden hareketle farklı yangın senaryoları yazarak, binaların yangın sistemi tasarımını yapabilecektir.

Yangın Danışmanı Ne Yapar?

Yangın danışmanı tasarımını yapacağı yangın sisteminin NFPI 13, NFPI 20, NFPI 72, NFPI 92, TSE’ne uygun olması gereklidir. Binada kullanılan yapı malzemelerinin, bina dışı kaplama malzemelerinin özelliklerinin tespit edilmesi öncelikli konular arasındadır.

Yangın danışmanı  öncelikle bina içindeki acil aydınlatma ve yönlendirme armatürlerinin kontrolünü sağlayarak binanın elektrik sistemleri testinin olumlu olmasını sağlayacaktır.

Bir binanın duman kontrolünün sağlanması için, binada ve ortak alanlarda tesis edilecek sistemin kullanım amacına uygun olması gereklidir. Dumanın kolaylıkla tahliye edilebilmesi için duman kapakları ve fan kapasitelerinin hesaplanarak binaya yerleştirilmesi gereklidir. Duman kontrol cihazlarının elektrik beslemelerinin sürekli olması gerekir. Duman ve yangın damperlerinin konumlanacağı yerlerin belirlenmesi, damper özelliklerinin tespiti işinde yangın danışmanı aktif rol üstlenmektedir.

Binadaki söndürme sistemlerinin tesis edilmesinde çok fazla parametre kontrol altında olmalıdır. Yangın pompalarının kapasiteleri, özellikleri, yangın suyu deposunun kapasitesi, yangın dolaplarının tipi ve bina içindeki konumlarının tespiti, sprinkler sistemi gerekliliğinin sorgulanması, hazırlanacak sprinkler sistemi projesinin uygunluğunun testi, hidrant sistemine olan ihtiyacın değerlendirilmesi konuları yangın danışmanının sorumluluğundadır.

Bina henüz proje aşamasındayken yapısal yangın güvenliği açısından çok farklı hususunu
yangın danışmanı
değerlendirecektir. Öncelikle değerlendirilmesi gereken husus, binadaki insan sayısı dikkate alınarak çıkış sayılarının ve yerlerinin belirlenmesi konusudur. Acil aydınlatma armatürleri ve binadaki yerlerinin belirlenmesi önemli bir konudur. Yangın merdiveni ve kapılarının yönetmeliklere uygun olması gerekmektedir. Ayrıca çıkış hollerinin yangına dayanımının yönetmelikte belirlenen süreyi karşılaması sağlanmalıdır.

Binaların otopark, kazan dairesi, asansör vb. bölümleri için özel önleyici tedbirler alınması gereklidir. Binadaki yangın zonlarının belirlenmesi, çıkış mesafesi genişliklerinin tespiti gereklidir. Acil durumlarda siren, anons, uyarı, duyuru sistemlerinin kullanıma hazır olması için sistemlerin teknik özelliklerinin belirli periyotlarda kontrol edilmesi gereklidir. Binada parotener, topraklama kablolarının rutin olarak kontrolü gereklidir.

Yangın danışmanının üzerinde çalışacağı diğer konular ise şunlardır: Asansörlerin, enerji kablolarının, acil durum elektrik panolarının, dedektör ve ihbar butonlarının özellikleridir.