ÇATI TAMİRİ

ÇATI TAMİRİ
''Çatı tamirine'' başlamadan önce baca dipleri, su dereleri, baca sıvaları kontrol edilmelidir. Bu kontrol sonrasında eğer az hasar görmüş ise tamir edilmeli fakat hasar çok ise yapılan tadilattan tam anlamıyla verim alınamayacaktır. Bu yüzden yeni bir çatı yapılması daha sağlıklı olacaktır.
ÇATI TAMİRİ BÖLÜMLERİ
1- ''Kiremit Çatı'' Kaplamalarının Tadilatı; Membran örtü kiremitlerden aşağıya sızabilecek suyu engellemek amacıyla kullanılır. Tadilat aşamasından sonra ise üzerinde zorunlu olmadıkça gezmemek gerekir.
2- Baca Diplerinin Tadilatı; Baca dipleri çeşitli yalıtım malzemeleriyle hava etmenlerine karşı korunmaktadır. Bu yalıtım malzemeleri zamanla hazar görmüş olabilir ve hasar görenleri yenisi ile değiştirmek gerekmektedir.
3- Çatı İskeleti Tadilatı; Sistemi tahta olan çatılarda zamanla hava sebeplerinden dolayı yıpranmış ve çürümüş olabilir bunlar usulüne uygun olanlarla değiştirmek gerekmektedir. Değiştirilmez ise çatının çökmesine dahi sebebiyet verebilir.
4- Su Yalıtım Örtüsü; Zamanla yıpranıp delinebilir. Kontrolleri yapılmalı ve böyle bi durumvarsa değiştirilmelidir.
5- Su Dereleri; Bu su dereleri yalıtım membranı esaslı malzemeler ile korumaya alınır. Delinen memranlar diğer bölümler gibi yeni ile değiştirilmelidir.
ÇATI TADİLATINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Tadilat malzemeleri kullanırken malzemelerin ilk olarak CE belgeli olmasına dikkat etmek gerekir. Yoksa TSE damgasına bakılmalıdır. Çatı da kullanılacak malzemeleri işlemde uygulanacak sıraya göre uygulanması, bröşürde yazanların dışına çıkılmaması gerekmektedir. '' Çatı Tamirinde '' çalışacak kişi bu iş için uygun kıyafetler giymeli ve önlemini almalıdır.
ÇATI AKTARMA
Beklenen en önemli özellik su sızmasını önlemektir. Kiremit çatı örtüleri mevsimler sebeplerden dolayı hasar gördüğünde işlevini yerine getiremez. Böyle bir durumda çatı ana taşıyıcı ve çatı döşemesi dış etmenlere maruz kalır. Kiremit çatı örtülerinin ilk hallerine getirilmeleri için yapılan işleme '' çatı aktarma '' denir. Ayrıca yangın merdiveni, Başarı Mühendislik Yangın Güvenlik Sistemlerive  yangın kapısı için arayınız.